Zoekresultaat

Disclaimer

Deze website is onderdeel van de campagne Ganaardefilm.nl. Hoewel de informatie met zorg en aandacht is samengesteld is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. Hiervan kan melding worden gemaakt via de contactgegevens op deze website.

De partijen die namens de Nederlandse film- en bioscoopsector aan de website werken of hebben gewerkt zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten, fouten in artikelen en fouten in de app. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Bepaalde links leiden naar informatie buiten deze website. De partijen achter deze site kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites wordt afgewezen.

De partijen die namens de Nederlandse film- en bioscoopsector aan de website werken of hebben gewerkt sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.